Jana Švestková

Průvodkyně svět(l)em duše

Kdo jsem

5

Průvodce na cestě Tvé duše – otevírám dveře k vnitřní svobodě a ke světlu

Služby

1. Energetický hovor NASLYŠENOU
– Hovor 1:1, při kterém se spolu vydáme do hlubin Tvého tématu.
– Napojením se na Tvé vyšší já, nechávám proudit energii ze zdroje a jsou vyslovena ta slova, která mají pro Tebe tu správnou hloubku a účinnost
– Pracuji se svojí jasnozřivostí, skrze kterou je mi ukázáno, jak provést Tvou duši do stavu pochopení, uvolnění a následného uzdravení

2. Přijmi a miluj své jméno & Ukotvení se v síle svého jména
– 21denní online kurz
– Najdi svou ztracenou sílu a stabilitu a nauč se techniky, které Ti pomohou ukotvit se v energii Tvého jména a milovat ho ve všech jeho podobách

Mise

Rozsvítit miliony srdcí do Lásky“

Kontakt

www.janasvestkova.cz
jana@janasvestkova.cz

Služba se značkou Krásky učí Krásky

Kurz Přijmi a miluj své jméno & Ukotvení se v síle svého jména – důležité informace a techniky k využití potenciálu a síly svého jména

Energetický hovor NASLYŠENOU – předání informací prostřednictvím slov a myšlenek, které mají velkou sílu, velký význam a máte je slyšet.

Očima Romany Zina Massy

„Janu je krásné poslouchat a nechat se unést na klidové a pohodové vlně. Svým specifickým projevem a sílou slov předává Jana důležité informace, které někdy sami ani neslyšíme, nebo si je neuvědomuje či dokonce jim třeba nedáváme takovou váhu. Její kurz je nejen plný informací, ale zároveň i zajímavých technik a uvědomění pro přijetí a využití síly svého jména.

Jana je pro mne symbolem zklidnění a uvědomění.“

Zajímají vás další ženy?